Non sugnu positivu

D’i st’acqua non ni bivu,
non sugnu positivu!
‘Sta brutta pestilenza
ni misura la pacenza.

Intra li nostri casi
nuddu oramai trasi.
Si fora voi passiari,
a casa t’a ristari.

‘U ritornu du’ virus ‘u chiamaru
e autri decreti iddi scriveru:
nenti cinima, bar e risturanti,
e a soffriri sunnu ‘i negozianti,
l’operai, libbiri prufessiunisti e commercianti.

Militari, statali, comunali e impiegati,
chisti, è veru, sunnu l’agevolati…
specialmenti si sunnu poi… m’boscati!

N’to munnu ‘stu pinseru è radicatu,
‘u pubblicu m’piegatu è ‘nu raccumannatu.
Ma iò v’assicuru, e chistu mi cunsola,
c’à mia di ‘sti giudizii non cridu a ‘na parola!

Unni ti giri giri, senti critichi e lamenti.
È ovviu … di chiddi chi su scuntenti!
Putenza di chiacchiri, dill’informazioni
Ca ridduciu, nui omini, comu tanti picuruni.

Annamu appressu a tutti, o semu negaziunisti,
o ni giustificamu passannu pì realisti.

‘Na cosa però è sicura,
‘stu cessu di Covid è ancora vivu
e n’finu a quannu dura,p’ì ghiessiri bonu (e positivu) è ghiessiri… ”negativu”!!!

di Lillo Centorrino

Print Friendly, PDF & Email