‘A spiranza!

Spiranza ‘i vidiri lu lustru priannu quannu scura,
di supputtari ‘u friddu truvannu ‘a calura.
Spiranza ‘i riturnari,
quannu fusti custrettu la casa toi lassari.
Spiranza p’un travagghiu,
dopu chi lu piddisti pì ‘nu sbagghiu.
Spiranza d’un mumentu,
spittanu ‘na risposta p’un to’ sentimentu.
Spiranza d’un cunsigghiu,
quannu a to’ patri ci lu cecchi di figghiu.
Spiranza d’aviri ‘u giustu,
s’u cchiu s’avi ‘a ittari nun c’è gustu.
Spiranza tutti ‘i jorna,
di vidiri a ciancu ‘i tia cu nun ritonna
Chistu è ‘u cchiù difficili d’a spiranza:
quannu mi ridduci sulu n’ta me’ stanza,
Signuri Iddiu tri preu… nun mi dari suffirenza,
Spiranza di muriri
senza farimi suffriri!

di Lillo Centorrino

Print Friendly, PDF & Email