Missina e l’alluvioni

Missina è in posizioni
a scinniri o n’chianari
secunnu unni ti giri
vidi muntagni o mari.

N’ta ‘stati ‘u cauddu è afusu
oppuru c’u sciroccu tu si tuttu middusu,
n’to n’vennu ventu e mari
fulati di maistrali, punenti e timpurali.

Ma avannu ‘a fici rossa
e c’u ‘stu medda i tempu nni misi n’ta la fossa!
Missina e l’alluvioni:
frani, ciumari e fangu,
motti, lacrimi e desolazioni!

Altulia, Molinu e Giampilieri,
si li vaddati oggi
nun li ricanusciti
di comu erunu aieri!

E lu primu promontoriu
Annannu p’ù Mungibeddu?
Capu Scaletta, iddu:
p’i la violenza ill’acqua
scattiau comu un budeddu.

Quasi quaranta li vittimi registrati
e tanti e tanti li famigghi ruvinati.
Ma la viulenza ill’acqua nun desi scampu a nuddu,
studenti, picciriddi, mariti, mugghieri e pensionati
e chiddi chi ristaru sunnu “l’alluviunati”!

E mentri tutti hannu i mani n’te capiddi p’i la dispirazioni,
quanti minchiati e chiacchiri dici ‘a televisioni:
di Roma diciunu: “in poco tempo troveremo la soluzione!”
e a Milanu ‘ggiungiunu: “ridaremo dignità alla popolazione!”.

Ma nun nni inchiti ‘i pila, nun nni cuntati m’brogghi,
dopu pestilenza, terremotu e bombardamenti
NUI ficimu risorgiri Missina.. tempu nenti!

Allura amici mei, c’u’ la raggia n’te denti
gridamu a vuci fotti: “lluvativi di ccà..!”
ca c’ù pacenza, orgogliu e dignità
nn’a costruemu NUI, di novu, la città!

di Lillo Centorrino

Print Friendly, PDF & Email