N’anciulu

Sulu nun pozzu stari,
mi veni ‘u friddu
e mi scura lù cori,

l’ansia mi guverna,
‘u scantu, la tristizza..
e scurrunu li iorna!

Fimmini, amici e sautafossa,
giraru attornu a mia
e alleggiu alleggiu, mi rumperu l’ossa.

Vulissi ora essiri priatu, cuntentu,
c’a gioia n’ta lu cori
d’un puntu di riferimentu.

N’anciulu accanto a mia
chi nun mi lassa mai,
e comu ‘na puisia
mi cunnuci pì la via.

N’anciulu a’menzu a tanti,
ma chi voli compagnia:
beddu, sulari, magari ‘mpertinenti,
chi cu mia si cuciulia!

Luntana è ‘a solitudini
quannu c’è a ciancu ‘i tia
cu ti cunotta cu li tò abitudini.

Vicina è ‘a cuntintizza
quannu, puru cu lu pinseri,
hai cu la testa t’accarizza.

Nun resti sulu mai,
l’anciulu ti sorreggi,
ti strinci, ti pruteggi
e t’alluntana i guai.

È l’anciulu chi vogghiu,
m’u manna lu Signori
e comu ‘u naufragu cu scogghiu
nun m’u fazzu scappari!

di Lillo Centorrino

Print Friendly, PDF & Email