A cchiu’ bedda parola

Sacciu na bedda parola…
chi ‘nto cori haiu stampata
anchi si a cercu, si u muddu giriu
na pozzu truvari…
Sta parola cchiù ranni du munnu
du celu e du mari
sta parola duci duci…
chi non finisci mai
chi resta ‘nto sangu e ‘nto cori
chi non si scorda mai
sta parola chi du voti fa moviri a bucca
chi du voti
i labbra fa baciari
sta parola chi si dici
finu all’ultimu ciatu
quannu a stu munnu
s’arriva…
e quannu si parti…
pa prima e pi l’ultima vota
è a parola… mamma.

di Alfonso Saya (Poesia vincitrice del Concorso internazionale “Grazia Deledda” – Roma)

Print Friendly, PDF & Email